Mohinder Singh Jus

     Mohinder Singh Jus urodziÅ‚ siÄ™ w New Delhi w Indiach. StudiowaÅ‚ w Kalkucie na Calcutta Homeopathic Medical College and Hospital, który ukoÅ„czyÅ‚ w 1968 roku otrzymujÄ…c "Diploma of Medicine and Surgery". W Kalkucie studiowaÅ‚ i pracowaÅ‚ pod kierunkiem doktora B. K. Bose, ostatniego, żyjÄ…cego ucznia wielkiego mistrza homeopatii doktora Jamesa T. Kenta. Od roku 1969 do 1985 praktykowaÅ‚ jako lekarz homeopata w New Delhi. W tym czasie byÅ‚ również wykÅ‚adowcÄ… i konsultantem na różnych homeopatycznych uniwersyteteach i w szpitalach homeopatycznych. W roku 1985 doktor M. S. Jus przybyÅ‚ do Szwajcarii, aby szerzyć tam nabytÄ… od doktora B. K Bose wiedzÄ™ homeopatycznÄ…. Już po krótkim czasie prowadziÅ‚ zarówno prężnÄ… praktykÄ™ homeopatycznÄ…, jak również liczne kursy klasycznej homeopatii dla lekarzy i terapeutów. DziÄ™ki swojej umiejÄ™tnoÅ›ci obrazowego przedstawiania homeopatycznej Materia Medica i filozofii homeopatii szybko staÅ‚ siÄ™ niezwykle cenionym wykÅ‚adowcÄ…. W 1988 zaÅ‚ożyÅ‚ instytut homeopatii SHI Homoeopathie Institut, którego gÅ‚ównym zadaniem staÅ‚o siÄ™ organizowanie kursów z homeopatii klasycznej oraz popularyzowanie homeopatycznej metody leczenia wÅ›ród spoÅ‚eczeÅ„stwa. W 1990 powstaÅ‚a w Baar (ok. 40 km od Zurychu) praktyka homeopatyczna, przeniesiona nieco pózniej do Steinhausen, koÅ‚o miasta kantonalnego Zug. Od roku 1997 w Zug, w budynku SHI Haus der Homoeopathie (SHI Dom Homeopatii), wybudowanym przez fundacjÄ™ utworzonÄ… i kierowanÄ… przez doktora Jusa, znajduje siÄ™ mieszczÄ…ca siedem gabinetów praktyka homeopatyczna oraz szkoÅ‚a homeopatii SHI Homoeopathie Schule. Ważnym celem dla doktora Jusa byÅ‚o zawsze przekazywanie swojej wiedzy i umiejÄ™tnoÅ›ci. Dlatego w jego praktyce poza nim i jego żonÄ… pracuje pod jego superwizjÄ… jeszcze szeÅ›ciu homeopatów, absolwentów SHI Homoeopathie Schule.

     Doktor Jus prowadzi regularnie seminaria dla lekarzy homeopatów w różnych krajach Europy. Od 1998 roku przyjeżdża również do Polski i prowadziÅ‚ już seminaria dla lekarzy w Szczecinie i Warszawie.