Mohinder Singh Jus

     Mohinder Singh Jus urodził się w New Delhi w Indiach. Studiował w Kalkucie na Calcutta Homeopathic Medical College and Hospital, który ukończył w 1968 roku otrzymując "Diploma of Medicine and Surgery". W Kalkucie studiował i pracował pod kierunkiem doktora B. K. Bose, ostatniego, żyjącego ucznia wielkiego mistrza homeopatii doktora Jamesa T. Kenta. Od roku 1969 do 1985 praktykował jako lekarz homeopata w New Delhi. W tym czasie był również wykładowcą i konsultantem na różnych homeopatycznych uniwersyteteach i w szpitalach homeopatycznych. W roku 1985 doktor M. S. Jus przybył do Szwajcarii, aby szerzyć tam nabytą od doktora B. K Bose wiedzę homeopatyczną. Już po krótkim czasie prowadził zarówno prężną praktykę homeopatyczną, jak również liczne kursy klasycznej homeopatii dla lekarzy i terapeutów. Dzięki swojej umiejętności obrazowego przedstawiania homeopatycznej Materia Medica i filozofii homeopatii szybko stał się niezwykle cenionym wykładowcą. W 1988 założył instytut homeopatii SHI Homoeopathie Institut, którego głównym zadaniem stało się organizowanie kursów z homeopatii klasycznej oraz popularyzowanie homeopatycznej metody leczenia wśród społeczeństwa. W 1990 powstała w Baar (ok. 40 km od Zurychu) praktyka homeopatyczna, przeniesiona nieco pózniej do Steinhausen, koło miasta kantonalnego Zug. Od roku 1997 w Zug, w budynku SHI Haus der Homoeopathie (SHI Dom Homeopatii), wybudowanym przez fundację utworzoną i kierowaną przez doktora Jusa, znajduje się mieszcząca siedem gabinetów praktyka homeopatyczna oraz szkoła homeopatii SHI Homoeopathie Schule. Ważnym celem dla doktora Jusa było zawsze przekazywanie swojej wiedzy i umiejętności. Dlatego w jego praktyce poza nim i jego żoną pracuje pod jego superwizją jeszcze sześciu homeopatów, absolwentów SHI Homoeopathie Schule.

     Doktor Jus prowadzi regularnie seminaria dla lekarzy homeopatów w różnych krajach Europy. Od 1998 roku przyjeżdża również do Polski i prowadził już seminaria dla lekarzy w Szczecinie i Warszawie.